งานถวายพระพรชัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกรมตำรวจ สนามกีฬา 700 ปี เชียงใหม่

Posted in PERFORMANCE.