งานเลี้ยงต้อนรับรัฐมนตรีประเทศจีนโรงแรม Dhara Dhevi Chiang Mai

Posted in PERFORMANCE.