งานแฟชันโชว์งานมหัศจรรย์ดอกไม้บาน สวนเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่

Posted in PERFORMANCE.